Bagom rejsegilde på ny lokalpolitistation i Silkeborg

Profilbillede
dato

Lokalpolitiet i Silkeborg vil snart kunne flytte til nye og mere tidssvarende lokaler på Lillehøjvej, og tirsdag den 29. juni kl. 12.30 er der rejsegilde på projektet. Byggeriet forventes at stå færdigopført og være klar til indflytning inden sommeren 2022.

Da der tilbage i februar tidligere i år blev taget det første spadestik på den nye lokalpolitistation i Silkeborg, foregik det på en frostkold og bar mark og uden inviterede gæster. Årsagen var den daværende situation med coronavirus og forsamlingsforbud, og markeringen foregik derfor i meget afdæmpede former.

Nu er coronapandemien på tilbagetog, og rejsegildet på den nye lokalpolitistation i Silkeborg bliver markeret på en helt anden måde, når Bygningsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi står klar til at invitere håndværkere, samarbejdspartnere og medarbejdere til en festlig markering af den nye politistation.

”Det er en rigtig glædelig milepæl, vi nu har nået, og det er virkelig værd at fejre. At vi kan stå her i dag og være kommet så langt, skyldes en stor fælles indsats og et godt samarbejde mellem alle involverede. Det første spadestik blev afholdt i noget afdæmpede rammer, men rejsegildet bliver i særdeleshed en festdag,” siger politidirektør hos Midt- og Vestjyllands Politi Helle Kyndesen.

Planmæssigt forløb
Til stede ved rejsegildet vil også være repræsentanter fra både Bygningsstyrelsen og KG Hansen, der står for byggeriet. De to var også repræsenteret ved det første spadestik i februar, og begge parter har spillet en afgørende rolle i opførelsen af den nye politistation, der trods enkelte uforudsete udfordringer er kommet et markant stykke nærmere sin indvielse til næste år.

”Den nye lokalpolitistation i Silkeborg rejser sig allerede flot, og vi er meget tilfredse med, at vi holder tidsplanen, selvom Covid-19-pandemien har skabt utryghed og medført længere leveringstider. Som bygherre på projektet vil vi gerne takke alle vores samarbejdspartnere og de håndværkere, der har knoklet og fortsat dagligt knokler på byggeriet og leverer høj kvalitet,” siger Thomas Kehren, teamleder i Center for Byggeri hos Bygningsstyrelsen, der er bygherre på projektet.

Han uddyber:

”Det er faglig stolthed, god planlægning og flot arbejde, som vi skal fejre til rejsegildet.”

Godt samarbejde undervejs
Hos KG Hansen, der er totalentreprenør på projektet, er man helt enige i, at samarbejdet har fungeret upåklageligt, og at byggeprocessen er skredet flot frem trods den nuværende samfundssituation med et stort pres på den samlede byggebranche samt et par andre uforudsete udfordringer.

”Fra os som totalentreprenør skal der lyde en stor tak til alle håndværkerne, bygherre, rådgivere og samarbejdspartnere for deres store arbejdsindsats undervejs. Alle har bidraget til, at vi står her i dag og er godt i gang med byggeriet, på trods af en lidt svær start med jordforholdene. Men det er alt sammen fortid, og vi glæder os nu over, at den nye politistation skyder flot op af jorden,” siger Martin Tofthøj Jensen, der er projektleder hos KG Hansen.

I Silkeborg ser den daglige leder af lokalpolitiet, vicepolitiinspektør Jens Ole Pedersen, frem til at kunne flytte ind i de nye lokaler til næste år:

”Jeg ser frem til at flytte ind i en ny og tidssvarende politistation, der tilgodeser de behov, personalet har til en god og fremtidssikret arbejdsplads – men det bliver også en moderne station, hvor der er større tilgængelighed for borgerne, og hvor borgerne føler sig godt tilpas – og det sætter vi stor pris på at kunne tilbyde dem,” siger Jens Ole Pedersen. 

Med rejsegildet er også politidirektøren nu for alvor begyndt at glæde sig til indvielsen af den nye lokalpolitistation.

”Nu kan vi for alvor begynde at se frem mod indvielsen af vores nye lokalpolitistation, som vi i flere år har arbejdet på at få bygget, og som vi ser meget frem til at kunne flytte ind i. Det bliver både til gavn for borgerne og for vores medarbejdere i Silkeborg, at vi får denne nye og moderne politistation i byen,” siger Helle Kyndesen.

 Fakta:

- På den nye politistation vil der blandt andet blive opført en sikret gård til politiets køretøjer, mens den indendørs indretning eksempelvis bliver lavet, så der sker en klar adskillelse mellem forurettede og vidner samt mistænkte gerningsmænd. På den måde undgår man, at disse risikerer at møde hinanden på stationen, når deres sager bliver behandlet.

- Politistationen på Lillehøjvej bliver opført på en 4000 kvadratmeter stor grund, hvor den nye bygning vil få i alt ca. 1560 kvadratmeter samt 670 kvadratmeter kælder. Derudover bliver der opført en sikret gård samt parkeringspladser til både ansatte og besøgende borgere.

Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi